Conquerors Path 2 (Rules/Mechanics)
Announcement Conquerors Path 2 (Rules/Mechanics) | POSTED BY: Admin 02.15.2020

Rules & Mechanics:

 

* Ang Conqueror's Path 2 (CP) ay event kung saan may puntos na makukuha ang guild na makakasakop sa isang e-room

 

* Dalawang Linggo bago mag simula ang CP2 ay mamimigay kami ng libreng Change School Card, Pumili mabuti ng School na sasalihan dahil tatangalin sa item shop ang Change School Card pag nag simula na ang CP2 hangang matapos ito.

 

* Bawal mag ally ang magkaibang school, automatic disqualified ang guild na makikipag ally sa ibang school

 

* Dapat may 20 Myembro pataas ang guild na sasakop ng e-room bagkus void ang puntos. bawal ang dummy.

 

* Bago mag simula ang CP2 tatangalin ang sakop sa kasalukuyang bukas na e-room at bubuksan ang lahat ng e-room

 

* Bawat E-Room ay mag kakaroon ng kaakibat na puntos, 1-point para sa Silver, 2-points para sa Gold, 3-points para sa Platinum at 4 points para sa Diamond

 

* Ang Guild na may pinakamaraming puntos pag tapos ng CP2 ang tatanghaling kampion at makakatangap ng rare rewards. (TBA)

 

* Kung magkaroon ng Server error/failure sa oras ng cw 8:00 PM~9:00PM ang puntos sa araw na yon ay automaticaly VOID.

Find us on Facebook
Login
Class Topnotchers
 • Xetni
  Level: 195
  PK Kills: 795 PK Death: 550
 • Aibaras
  Level: 195
  PK Kills: 917 PK Death: 489
 • -Cocococaine
  Level: 195
  PK Kills: 2484 PK Death: 579
 • shushu```
  Level: 195
  PK Kills: 461 PK Death: 298
Club Wars
 • MP`SAVIOR2
  Trading Hole E-Room Holder